THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 

Chính phủ xin giữ nguyên 22 bộ, ngành

Chính phủ xin giữ nguyên 22 bộ, ngành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm 22 Bộ và cơ...