THÍCH MINH TUỆ

Cập nhật thông tin, hình ảnh về quá tình tu hạnh đầu đà của thầy THÍCH MINH TUỆ 

Từ hiện tượng Thích Minh Tuệ: Để thế lực “ma giáo” không thể lợi dụng

Từ hiện tượng Thích Minh Tuệ: Để thế lực “ma giáo” không thể lợi dụng

Hiện tượng Thích Minh Tuệ tích hợp về mặt tâm lý, tinh thần đa số nhân dân hướng thiện. Chúng ta phải tự thắng chúng ta trước. Khi đó, các thế lực “ma giáo” không thể lợi dụng.

'Trend' đầu đà giữa mùa Phật đản

'Trend' đầu đà giữa mùa Phật đản

Đông đảo người dân được hạnh ngộ người học Phật Thích Minh Tuệ. Gặp trực tiếp và gián tiếp qua mạng xã hội cập nhật từng bước đi, nơi đến của ông. Làm cho tháng Phật đản trở thành...