Thế Giới Vi Sinh

Những hình ảnh, thông tin, khám phá thú vị về thế giới vi sinh, các loài vi khuẩn, virus, sinh vật đơn bào, động vật nguyên sinh, công dụng của vi sinh vật.

Sao Chổi cung cấp yếu tố quan trọng hình thành sự sống trên Trái đất?

Sao Chổi cung cấp yếu tố quan trọng hình thành sự sống trên Trái đất?

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu mới cho thấy, Sao Chổi có đóng góp to lớn trong việc giúp hình thành sự sống trên Trái đất, mang các yếu tố không thể thiếu cho sự sống là phốt pho đến hành tinh chúng ta.