SUNSHINE GROUP THÂU TÓM KIENLONGBANK

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan vụ việc Sunshine Group thâu tóm KienLongBank.

Thâu tóm KienLongBank, đổi tên KSBank, ông Tuấn Sunshine tham vọng gì?

Thâu tóm KienLongBank, đổi tên KSBank, ông Tuấn Sunshine tham vọng gì?

Nhiều nhân sự chủ chốt ở Sunshine Group hiện lần lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng tại Ngân hàng KienlongBank và Công ty Chứng khoán KS. Chuyên gia cho rằng Tập đoàn bất động sản này như đang mở một hướng đi mới là mảng tài chính.