Quan huyện ở Bình Phước chống đối kiểm dịch COVID-19

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản chống đối kiểm dịch COVID-19, Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19, Lưu Văn Thành, Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19

Cách hết chức vụ trong Đảng của quan huyện Bình Phước chống đối kiểm dịch COVID-19

Cách hết chức vụ trong Đảng của quan huyện Bình Phước chống đối kiểm dịch COVID-19

Ngày 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước đã đưa ra hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lưu Văn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản vì chống đối kiểm dịch.