Phó Chi Cục Thuế Huyện Quế Võ Bị Tố Quấy Nhiễu Doanh Nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chi cục Thuế huyện Quế Võ bị tố "quấy nhiễu" doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Thực hư việc cán bộ thuế bị tố cáo đe dọa doanh nghiệp, người trong cuộc nói gì sẽ được cập nhật chính xác, đầy đủ.

Lòng tốt bị “đánh thuế”!

Lòng tốt bị “đánh thuế”!

“Thuế là nguồn thu chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước”, câu nói ấy chúng ta dễ dàng bắt gặp đâu đó trên những tấm pano, áp phích.