NSND LÝ HUỲNH QUA ĐỜI

NSND Lý Huỳnh qua đời ở tuổi 78. Cập nhật thông tin mới nhất tang lễ nghệ sĩ Lý Huỳnh - bố diễn viên Lý Hùng. 

NSND Lý Huỳnh qua đời ở tuổi 78

NSND Lý Huỳnh qua đời ở tuổi 78

Nghệ sĩ Lý Hùng cho biết, cha của anh - NSND Lý Huỳnh qua đời vào sáng ngày 22/10. Trước đó, cố nghệ sĩ bị nhiều bệnh nền.