NHẠC SĨ PHÚ QUANG QUA ĐỜI

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời sáng 8/12 sau thời gian nằm viện vì biến chứng bệnh tiểu đường. Thông tin, hình ảnh tang lễ nhạc sĩ Phú Quang. Sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang.