Ngọc Sơn Được Phong Giáo Sư Âm Nhạc?

Vài ngày nay, mạng xã hội xôn xao lan truyền thông tin Ngọc Sơn được phong giáo sư âm nhạc trên tấm bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng.