Nghi vấn uống Herbalife suy gan tử vong

Báo cáo nghiên cứu trường hợp cô gái 24 tuổi tử vong do suy gan cấp tính, công bố trên Tạp chí Gan lâm sàng và Thực nghiệm, đặt ra vấn đề: Uống sản phẩm Herbalife có thể dẫn đến suy gan cấp tính? TPCN Herbalife, uống Herbalife suy gan cấp, uống Herbalife tử vong