NGHỆ SĨ GIANG CÒI QUA ĐỜI

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Thông tin, hình ảnh mới nhất về tang lễ nghệ sĩ Giang Còi.