Mở bán iPhone 6 và iPhone 6S mới

Thông tin mới nhất về việc mở bán iPhone 6 và iPhone 6S mới tại Việt Nam và các nước trên thế giới; Giá bán iPhone 6 và iPhone 6S, cảnh xếp hàng mua siêu phẩm Apple trên toàn thế giới.