MÌ HẢO HẢO CHỨA CHẤT CẤM

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ, ĐA CHIỀU NHẤT VỤ MÌ HẢO HẢO CHỨA CHẤT CẤM, MÌ HẢO HẢO CHỨA CHẤT CẤM BỊ THU HỒI...

Malta cấm tiêu thụ mì tôm chua cay Hảo Hảo

Malta cấm tiêu thụ mì tôm chua cay Hảo Hảo

Ban Giám sát Sức khoẻ Cộng đồng - Bộ Y tế Malta cho biết, mì ăn liền Hảo Hảo hương vị tôm chua cay không được tiêu thụ vì có khả năng chứa Ethylene oxide.