Mạng internet

Tin tức cập nhật về mạng internet, thủ thuật sử dụng mạng internet.

Chính sách phiền phức mới của YouTube

Chính sách phiền phức mới của YouTube

Sự thay đổi mới khiến YouTube có thể chèn quảng cáo ở trước, trong hoặc sau bất kỳ video nào chưa bật kiếm tiền mà không cần chia doanh thu cho nhà sáng tạo.