Lăng Mộ Các Vua Nhà Nguyễn

Kiến trúc lăng mộ của các vua nhà Nguyễn như lăng vua Khải Định, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị... gây ấn tượng mạnh với những công trình kiến trúc tráng lệ nằm trong một khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Lăng mộ các hoàng đế nào vừa “nhập hộ khẩu” thành phố Huế?

Lăng mộ các hoàng đế nào vừa “nhập hộ khẩu” thành phố Huế?

Từ ngày 1/7/2021, diện tích thành phố Huế được điều chỉnh tăng từ 70 km2 lên trên 265 km2. Sau sự mở rộng địa giới này, nhiều lăng mộ nổi tiếng của các vua nhà Nguyễn đã "chuyển hộ khẩu" từ các thị xã lân cận vào thành phố Huế.