Lăng Mộ Các Vua Nhà Nguyễn

Kiến trúc lăng mộ của các vua nhà Nguyễn như lăng vua Khải Định, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị... gây ấn tượng mạnh với những công trình kiến trúc tráng lệ nằm trong một khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Khi Hoàng đế tắm, ai sẽ là người phục vụ?

Khi Hoàng đế tắm, ai sẽ là người phục vụ?

Dù trong hậu cung của Hoàng đế có hàng ngàn phi tần, mỹ nữ và cung nữ, tuy nhiên họ không phụ trách công việc tắm rửa của nhà vua. Vậy ai là người làm nhiệm vụ này?