KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ

Cập nhật thông tin, hình ảnh tư liệu phong phú đa dạng kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ, cung cấp các bài viết chuyên sâu, các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác trên phạm vi toàn quốc. 

Bút tích vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bút tích vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng nhìn lại quãng thời gian bôn ba ở châu Âu của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bút tích của Người thời trẻ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).