KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6 được tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1 (15 ngày): từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày): từ ngày 20 đến ngày 28/11/2023.

Đích đến cuối cùng của lấy phiếu tín nhiệm

Đích đến cuối cùng của lấy phiếu tín nhiệm

ĐBQH cho rằng, những người có kết quả lấy phiếu “tín nhiệm thấp” phải thẳng thắn nhìn nhận lại việc thực thi công vụ của mình để có những nỗ lực, phấn đấu, “tự soi, tự sửa".