KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6 được tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1 (15 ngày): từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày): từ ngày 20 đến ngày 28/11/2023.