Kỳ Dương Đan dương tính Homosildenafin

TPCN Kỳ Dương Đan của Dược phẩm Sao Kim dương tính Homosildenafin bị Cục ATTP xử phạt, Kỳ Dương Đan, Kỳ Dương Đan dương tính Homosildenafin, Dược phẩm Sao Kim, chất cấm Homosildenafin, thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Kỳ Dương Đan dương tính Homosildenafin bị thu hồi vẫn bán vô tư

Kỳ Dương Đan dương tính Homosildenafin bị thu hồi vẫn bán vô tư

Một người phụ nữ nhận là nhân viên Công ty CP Dược phẩm Sao Kim cho biết Công ty đã thu hồi toàn bộ sản phẩm Kỳ Dương Đan chứa Homosildenafin; tuy nhiên, thực tế sản phẩm này vẫn được nhiều trang web rao bán.