Hãng Hàng Không United Airlines Bạo Hành Khách

Cập nhật thông tin về vụ việc hãng hàng không United Airlines bạo hàng khách Mỹ gốc Việt; phản ứng dư luận về hãng hàng không Mỹ United Airlines; những scandal của hàng không United Airlines từng vướng phải.

United Airlines tự lấy đá ghè chân

United Airlines tự lấy đá ghè chân

Cuộc khủng hoảng truyền thông hiện tại không tới từ thế lực nào đang cạnh tranh với Hãng hàng không United Airlines của Mỹ.