Giang Kim Đạt

Thông tin về vụ Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Cty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin tham ô gần 20 triệu USD