Gặp khó khi xin giấy chứng tử tại phường Văn Miếu

Vụ việc chị Vũ Thanh Hoa tố cán bộ UBND phường Văn Miếu “hành” dân khi xin giấy chứng tử cho bố đẻ, hiện thanh tra HN vào cuộc vụ việc này