Duyệt binh ở Triều Tiên

Cập nhật thông tin, hình ảnh mới nóng nhất về lễ duyệt binh của Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành