Duyệt binh ở Triều Tiên

Cập nhật thông tin, hình ảnh mới nóng nhất về lễ duyệt binh của Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành

Đừng đánh giá thấp phi đội máy bay cổ của Không quân Triều Tiên

Đừng đánh giá thấp phi đội máy bay cổ của Không quân Triều Tiên

Lực lượng không quân của Triều Tiên là mảnh ghép yếu nhất của quân đội nước này, khi chỉ được trang bị những máy bay đã lạc hậu; nhưng đừng vội đánh thấp phi đội máy bay cổ mà Bình Nhưỡng đang sở hữu.