DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong nước, thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Mái ấm của người lao động dầu khí

Mái ấm của người lao động dầu khí

Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.