ĐỖ HÙNG DŨNG BỊ GÃY GẬP CHÂN

Thông tin mới và cập nhật nhất về việc Đỗ Hùng Dũng bị gãy gập chân sau pha vào bóng cả Hoàng Thịnh. Đỗ Hùng Dũng bị gãy gập chân điều trị thế nào? Án phạt nào dành cho Hoàng Thịnh?