Điểm Chuẩn CĐ ĐH 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn các trường Đại học năm 2017 chính thức vào ngày 12/7. Mức 15,5 điểm là tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017 không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng