Cường Đô La từ nhiệm

Cập nhật thông tin, hình ảnh về việc đại gia Cường Đô La từ nhiệm; Sau khi rời ghế nóng tại Quốc Cường Gia Lai, Cường đô la còn tài sản gì? Những dự án tai tiếng của Quốc Cường Gia Lai dưới thời Cường đô la.

Em gái tài giỏi có thể thay Cường Đô La ngồi "ghế nóng"?

Em gái tài giỏi có thể thay Cường Đô La ngồi "ghế nóng"?

(Kiến Thức) - Mặc dù không có danh phận như anh trai tại Quốc Cường Gia Lai nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My được xem là nhân vật quan trong của Công ty khi nắm 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn QCGL.