Cường Đô La từ nhiệm

Cập nhật thông tin, hình ảnh về việc đại gia Cường Đô La từ nhiệm; Sau khi rời ghế nóng tại Quốc Cường Gia Lai, Cường đô la còn tài sản gì? Những dự án tai tiếng của Quốc Cường Gia Lai dưới thời Cường đô la.