Cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam

Thông tin mới việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng về việc thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.