Chọi Trâu Hải Phòng 2017

Sự cố trâu chọi số 18 húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Hải Phòng 2017, cập nhật tin tức mới nhất về lễ hội chọi trâu Hải Phòng