Chiến Tranh

Tin bài cập nhật về các cuộc chiến tranh, lò lửa chiến tranh  và nguy cơ chiến tranh trên thế giới, chien tranh

Sư đoàn thép 105 trong Quân đội Triều Tiên có sức mạnh thế nào?

 Sư đoàn thép 105 trong Quân đội Triều Tiên có sức mạnh thế nào?

Sư đoàn xe tăng 105 của Quân đội Triều Tiên được trang bị những xe tăng và vũ khí bộ binh hiện đại nhất của nước này. Trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), Sư đoàn 105 đã gây cho Quân đội Mỹ thiệt hại nặng.