Chiến Tranh

Tin bài cập nhật về các cuộc chiến tranh, lò lửa chiến tranh  và nguy cơ chiến tranh trên thế giới, chien tranh

Số phận quân Mỹ tại Hàn nếu tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?

Số phận quân Mỹ tại Hàn nếu tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?

Việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ khiến một số người có thể đặt câu hỏi tại sao cần phải tiếp tục duy trì sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.