Cây cổ thụ

Những tin, bài, chùm ảnh đặc sắc về các cây cổ thụ ở Việt Nam và thế giới.