Cầu Nhật Tân

Hình ảnh đẹp mới nhất về cầu Nhật Tân ở Hà Nội mới được thông xe năm 2015