Cảnh sát bắt 500 kg ketamin ở Sài Gòn

Cập nhật tất cả tin tức, hình ảnh và video vụ Cảnh sát bắt 500 kg ketamin ở Sài Gòn, Cảnh sát bắt 500 kg ketamin