CA SĨ PHI NHUNG QUA ĐỜI

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19. Cập nhật thông tin, hình ảnh mới về ca sĩ Phi Nhung. Tang lễ ca sĩ Phi Nhung.