Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh

Cập nhật thông tin mới nhất về sức khỏe bộ trưởng Phùng Quang Thanh, hiện nay ông Phùng Quang Thanh sức khỏe đã ổn định sắp về nước.