Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh

Cập nhật thông tin mới nhất về sức khỏe bộ trưởng Phùng Quang Thanh, hiện nay ông Phùng Quang Thanh sức khỏe đã ổn định sắp về nước.

Hai bức ảnh về dũng sĩ Phùng Quang Thanh

Hai bức ảnh về dũng sĩ Phùng Quang Thanh

Hai bức ảnh trong bài báo “Người chỉ huy là dũng sĩ” của nhà báo Đức Toại là hai bức ảnh quý về người chỉ huy dũng sĩ Phùng Quang Thanh.