Black Friday

Black Friday là ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn cho nên Thứ Sáu đen rơi vào khoảng ngày 23-29 tháng 11 và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Hoa Kỳ, cùng xem thông tin về Black Friday ở Việt Nam và thế giới