An toàn - Tiết kiệm điện

An toàn - Tiết kiệm điện

Giá điện tăng kéo hàng hóa tăng theo

Giá điện tăng kéo hàng hóa tăng theo

Với việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 6,08% so với giá bán hiện hành, các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tăng giá bất ngờ có thể khiến hàng hóa tăng mạnh.