An toàn - Tiết kiệm điện

An toàn - Tiết kiệm điện

Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Ngành điện Thủ đô khuyến nghị khách hàng sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh đặc biệt là hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái. Đây là nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả và thân...