Bệnh viện Hòa Vang điều trị khỏi thêm 16 bệnh nhân Covid-19

Sức khỏe của các bệnh nhân ổn định và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 3 đến 5 lần.

Chiều 22/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang tiếp tục cho xuất viện thêm 16 bệnh nhân mắc Covid-19. Các bệnh nhân gồm:
1. Bệnh nhân T.N.N (BN 491) Giới tính: nam, 65 tuổi, địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 31/7 đến 22/8/2020.
2. Bệnh nhân L.K.T (BN 502) Giới tính: nam, 60 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 31/7 đến 22/8/2020.
Benh vien Hoa Vang dieu tri khoi them 16 benh nhan Covid-19
 Bệnh viện Hòa Vang điều trị khỏi thêm 16 bệnh nhân Covid-19.
3. Bệnh nhân N.T.N.A (BN 569) Giới tính: nữ, 35 tuổi, địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 02/8 đến 22/8/2020.
4. Bệnh nhân N.X.T (BN 578) Giới tính: nam, 86 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 02/8 đến 22/8/2020.
5. Bệnh nhân H.T.T.V (BN 639) Giới tính: nữ, 32 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 03/8 đến 22/8/2020.
6. Bệnh nhân H.T.H.T (BN 640) Giới tính: nữ, 38 tuổi, địa chỉ: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 03/8 đến 22/8/2020.
7. Bệnh nhân N.T.H (BN 656) Giới tính: nữ, 54 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 04/8 đến 22/8/2020.
8. Bệnh nhân M.T.G (BN 658) Giới tính: nữ, 52 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 04/8 đến 22/8/2020
9. Bệnh nhân L.Q.V (BN 727) Giới tính: nam, 38 tuổi, địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 06/8 đến 22/8/2020
10. Bệnh nhân L.T.T.P (BN 805) Giới tính: nữ, 40 tuổi, địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 09/8 đến 22/8/2020
11. Bệnh nhân N.Đ.Q (BN 806) Giới tính: nam, 38 tuổi, địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 09/8 đến 22/8/2020
12. Bệnh nhân Đ.T.P.T (BN 810) Giới tính: nữ, 21 tuổi, địa chỉ: quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 09/8 đến 22/8/2020
13. Bệnh nhân N.T.S (BN 885) Giới tính: nữ, 63 tuổi, địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 13/8 đến 22/8/2020
14. Bệnh nhân N.N.T (BN 920) Giới tính: nam, 66 tuổi, địa chỉ: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 15/8 đến 22/8/2020
15. Bệnh nhân N.T.H (BN 937) Giới tính: nam, 52 tuổi, địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 15/8 đến 22/8/2020.
16. Bệnh nhân N.V.L (BN 938) Giới tính: nam, 52 tuổi, địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang từ 15/8 đến 22/8/2020.
Sức khỏe của bệnh nhân ổn định, được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần.
Sau khi xuất viện các bệnh nhân được tiếp tục theo dõi y tế tại địa phương trong 14 ngày./.
Theo PV/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)