Dự án 8B Lê Trực: Công bố danh tính 8 cán bộ bị đề xuất kỷ luật

Thanh tra Sở Xây dựng HN vừa đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách và cảnh cáo các cá nhân liên quan đến những sai phạm tại dự án 8B Lê Trực.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất bằng văn bản để Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng xem xét đưa hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng cá nhân liên quan đến những sai phạm trong việc buông lỏng quản lý hoạt động xây dựng sai phép tại công trình 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.
Theo đó, cơ quan này đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách và cảnh cáo đối với: Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình; 5 cán bộ Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình và Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phụ trách địa bàn.
Trước đó, TP. Hà Nội cũng đã công bố đích danh và đề nghị xử lý một số cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án 8B Lê Trực trong một văn bản kết luận.
 Danh tính 8 cán bộ thanh tra xây dựng bị đề xuất kỷ luật trong dự án 8B Lê Trực
Theo kết luận này, từ tháng 3/2011 đến 12/2012, chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực đã thi công khi không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước lại buông lỏng, không tiến hành kiểm tra, khi kiểm tra thì không có biện pháp ngăn chặn.
Cụ thể, trước khi lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Chủ đầu tư đã thi công xây dựng công trình, song phòng Quản lý cấp phép của Sở Xây dựng đã không có biên bản kiểm tra hiện trạng. Trách nhiệm này thuộc về ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, bà Lê Thị Nhung, trưởng phòng Quản lý cấp phép Sở Xây dựng (hiện nay cả hai cán bộ này đều đã nghỉ hưu) và ông Lê Văn Đức, chuyên viên phòng Quản lý cấp phép Sở Xây dựng.
Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP Hà Nội, trong quá trình xây dựng công trình 8B Lê Trực ở nhiều giai đoạn khác nhau, để xảy ra sai phạm tại công trình có liên quan đến trách nhiệm của các ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường Điện Biên, ông Nguyễn Cương Quyết - Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình, Phạm Hùng Phương - Đội phó và Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình.
Ngoài ra, còn có ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên đã xác nhận vào Thông báo khởi công xây dựng công trình ngày 24/3/2014 của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư tiếp tục xây dựng công trình, trong khi phần công trình xây dựng sai với giấy phép chưa được Chủ đầu tư phá dỡ là vi phạm quy định tại Nghị định 180/2007 của Chính phủ.
Vị Chủ tịch này không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng về kiểm tra, xử lý, báo cáo theo quy định tại Nghị định 180; không ban hành quyết định đình chỉ thi công; không thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo đề nghị của Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình là vi phạm Quyết định 09/2014 của UBND Thành phố.
Đội Thanh tra Xây dựng quận từ ngày 24/3/2014 đến 24/4/2014 không thực hiện kiểm tra công trình xây dựng là vi phạm quy định tại Quyết định 09/2014 của Thành phố; khi kiểm tra không làm rõ và không có biện pháp buộc Chủ đầu tư phá bỏ phần công trình đã xây dựng sai với Giấy phép; Mặc dù Chủ tịch UBND phường Điện Biên không ban hành quyết định đình chỉ thi công, không thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo đề nghị nhưng đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình không ban hành quyết định đình chỉ thi công, cũng không thông báo cho UBND quận Ba Đình để xư lý là vi phạm Nghị định 180/2007 của Chính phủ.
Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND phường Điện Biên đề nghị xử lý công trình vi phạm trật tự Xây dựng; UBND phường Điện Biên không ban hành quyết định đình chỉ nhưng Thanh tra Sở Xây dựng cũng không báo cáo Giám đốc Sở, không thông báo đến UBND quận Ba Đình để xử lý theo quy định là không thực hiện đúng Quyết định 09/2014 của UBND Thành phố.
Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường Điện Biên; ông Nguyễn Cương Quyết - Đội trưởng, ông Phạm Hùng Phương - Đội phó, ông Nguyễn Tiến Dũng - Cán bộ, Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình; Thanh tra Sở Xây dựng.
Còn đối với sai phạm khi thực hiện thi công xây dựng từ tầng 8 đến tầng 18 mà không để khoảng lùi theo giấy phép xây dựng, Kết luận thanh tra cũng cho biết, UBND phường Điện Biên đã không thực hiện kiểm tra công trình; khi có văn bản thông báo đến Chủ đầu tư về giới hạn chiều cao, số tầng nhưng không có hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trong khi đó, Đội thanh tra Xây dựng quận Ba Đình không kịp thời điểm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Thanh tra Sở Xây dựng, không thông báo cho UBND quận Ba Đình để xử lý theo quy định.
Đối với giai đoạn thi công tầng 19 và tum thang (từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014) không có trong giấy phép xây dựng là vi phạm Nghị định của Chính phủ nhưng các cơ quan quản lý nhà nước khi tiến hành kiểm tra đã không xử lý kịp thời, kiên quyết. Theo đó, kết luận chỉ đích danh: Trách nhiệm này thuộc về Chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, ông Trần Mạnh Quân - Chủ tịch UBND phường Điện Biên, ông Nguyễn Cương Quyết - Đội trưởng, Đội Thanh tra xây dựng Quận.
Theo Vietq

Bình luận(0)