Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý THPT Gia Viễn A

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Gia Viễn A (Ninh Bình) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Gia Viễn A (Ninh Bình) và đáp án cho các bạn HS tham khảo.
Đề thi gồm 50 câu Trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Mã đề thi: 234 
Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A-Hinh-5
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Gia Viễn A. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Gia Vien A-Hinh-6
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Gia Viễn A.

>> xem thêm

Bình luận(0)