Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học tỉnh Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học (lần 3) của Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Mã đề thi: 132 
Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-6
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc tinh Bac Ninh-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

>> xem thêm

Bình luận(0)