Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán tỉnh Nghệ An

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của một Trường THPT ở tỉnh Nghệ An và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán do Trường THPT Thanh Chương III (Nghệ An) đưa ra và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán Trường THPT Thanh Chương III (Nghệ An).
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Nghe An-Hinh-6
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán Trường THPT Thanh Chương III (Nghệ An.)

>> xem thêm

Bình luận(0)