Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán tỉnh Quảng Nam

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán tỉnh Quảng Nam và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán tỉnh Quảng Nam và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 10 câu hỏi, thời gian làm bài 180 phút. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán tỉnh Quảng Nam.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan tinh Quang Nam-Hinh-8
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán.


>> xem thêm

Bình luận(0)