Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý THPT Đoàn Thượng

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý (lần 3) do Trường THPT Đoàn Thượng (Hải Dương) đưa ra và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý (lần 3) do Trường THPT Đoàn Thượng (Hải Dương) đưa ra và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-6
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Đoàn Thượng.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Doan Thuong va dap an-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Đoàn Thượng.

>> xem thêm

Bình luận(0)