Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của Trường THPT Yên Lãng (Hà Nội) đưa ra và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của Trường THPT Yên Lãng (Hà Nội) đưa ra và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán Trường THPT Yên Lãng.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Toan THPT Yen Lang-Hinh-8
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán Trường THPT Yên Lãng.

>> xem thêm

Bình luận(0)