Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý THPT Đa Phúc HN

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Mã đề thi: 224 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Da Phuc HN
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Da Phuc HN-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Da Phuc HN-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Da Phuc HN-Hinh-4
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội)
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Da Phuc HN-Hinh-5
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Đa Phúc (Hà Nội)

>> xem thêm

Bình luận(0)