Sản xuất văcxin từ bèo tấm Việt Nam

(Kiến Thức) - Các nghiên cứu trong vài năm qua cho thấy, tiềm năng ứng dụng của văcxin uống sản xuất thông qua hệ thống thực vật chuyển gen là rất lớn.

Hỏi: Được biết hiện nay người ta có thể sản xuất sản xuất văcxin từ bèo tấm, xin hỏi cụ thể thế nào? - Vũ Hà Anh (Hà Nội).
 
PGS.TS Lê Huy Hàm, Viện Di truyền Nông nghiệp cho biết: Các nghiên cứu trong vài năm qua cho thấy, tiềm năng ứng dụng của văcxin uống sản xuất thông qua hệ thống thực vật chuyển gen là rất lớn. Nghiên cứu này không những góp phần giảm giá thành văcxin mà còn mở ra những triển vọng mới của việc ứng dụng công nghệ sinh học thực vật trong nông nghiệp và y học. 
Trong các loài thực vật được nghiên cứu để sử dụng làm hệ thống sản xuất văcxin, các loài họ bèo tấm (Lemnaceae) đang được đặc biệt chú ý bởi các đặc tính có tốc độ nhân vô tính rất nhanh, có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, rất dễ nuôi trồng, không cần các điều kiện đặc biệt như: bảo quản lạnh, chế độ vô trùng... 
Kết quả thử nghiệm cho thấy, khả năng miễn dịch khi cho gia cầm ăn bèo tấm có protein nói trên khá cao. Tới đây, Viện sẽ xây dựng hệ thống tái sinh và nhân sinh khối ở bèo tấm để phục vụ mục đích này.
PV (ghi)

Bình luận(0)