Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về KHCN và đổi mới sáng tạo

Google News

Sau khi Hội đồng Quốc gia về KHCN và đổi mới sáng tạo được thành lập, Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ vai trò Chủ tịch. Phó Chủ tịch Thường trực là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 177 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Hội đồng).
Người giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng.
Các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Tài chính; 1 lãnh đạo Bộ Nội vụ; 1 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; 1 lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; 1 lãnh đạo Bộ Công Thương; 1 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 lãnh đạo Bộ Công an; 1 lãnh đạo Bộ Quốc phòng; 1 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; 1 lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Chủ tịch các thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng…
Thu tuong lam Chu tich Hoi dong Quoc gia ve KHCN va doi moi sang tao
 Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).
Tham gia Hội đồng còn có một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất).
Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, Hội đồng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế.
Các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động do Chủ tịch Hội đồng ban hành.
Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Theo Hoài Thu/ Dân Trí

>> xem thêm

Bình luận(0)