Nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31: Đạo đức xã hội xuống cấp!

(Kiến Thức) - Dẫn trường hợp nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 hay vụ thiếu niên giết sinh viên vì thích xe côn tay của nạn nhân, đại biểu Thắng lo lắng về thực trạng đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp.

Vụ án nhức nhối dư luận xã hội nữ sinh ném com mới sinh từ tầng 31 lại một lần nữa được đưa ra bàn luận, và lần này là trước Quốc hội. 
Theo đó, thảo luận Quốc hội tại phiên họp ngày 27/10, đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cho biết, ông rất phấn khởi và đánh giá cao những kết quả ấn tượng đã đạt được về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nửa đầu nhiệm kỳ cũng như kết quả của 9 tháng đầu năm 2018.
“Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã vượt 8/12 chỉ tiêu đạt 4/12 chỉ tiêu, trong đó có tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, ước 2018 đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng kinh tế dần chuyển dịch sang chiều sâu, năng suất lao động có sự cải thiện, lạm phát hàng năm được kiểm soát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đã đề ra, chất lượng nguồn nhân lực đã được nâng cao một bước, tiềm lực khoa học, công nghệ được tăng cường, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống người dân”, Đại biểu Phạm Tất Thắng nói.
Tuy nhiên, đại biểu Phạm Tất Thắng cũng đề cập đến một vấn đề mà ông cho rằng tuy không mới nhưng không thể không quan tâm hơn, đó là xây dựng một thế hệ con người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, khắc phục những biển hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống gần đây.
Nu sinh nem con moi sinh tu tang 31: Dao duc xa hoi xuong cap!
  Hành vi ném con từ tầng 31 xuống đất của V.A bị dư luận lên án gay gắt.
Đại biểu Phạm Tất Thắng đã nêu hai ví dụ gây xôn xao dư luận dù là những hiện tượng đơn lẻ ngoài xã hội nhưng không khỏi giật mình đau xót.
Đó là trường hợp một nữ sinh viên năm thứ 4 được đánh giá là ngoan hiền, trong hơn nửa năm yêu 3 người, có thai với người đầu tiên, tiếp tục quan hệ với người thứ hai và sinh con trong nhà vệ sinh của người yêu thứ ba mới yêu được hơn 1 tháng. Nhưng quan trọng hơn là hành động của nữ sinh này khi ném con mới sinh có dấu hiệu sự sống từ tầng 31.
“Việc làm này xuất phát từ sự vô tình đến nhẫn tâm hay sự thiếu hiểu biết pháp luật hay do đạo đức lối sống hay cả mấy lý do đó”, ông đặt câu hỏi.
Ví dụ thứ 2 được đại biểu Phạm Tất Thắng nêu ra, đó là trường hợp một thiếu niên 15 tuổi bình thản giết một sinh viên làm thêm việc chở khách chỉ vì thích chiếc xe côn tay như của nạn nhân mà chưa có.
“Hành động này xuất phát từ những nguyên nhân nào nhưng chắc cũng có nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, do đạo đức, lối sống của thiếu niên này”, ông Thắng nói.
Từ đó, đại biểu Phạm Tất Thắng cho biết, vừa qua Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có tiến hành khảo sát về đời sống văn hóa. Qua cuộc khảo sát nhiều chuyên gia, người dân có nhận định đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp.
“Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội cũng có đánh giá còn những biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội. Nhưng trong các báo cáo kinh tế - xã hội của chúng ta hàng năm thì nguyên nhân và giải pháp để khắc phục những biểu hiện này dường như còn chưa đủ”, ông Thắng nói.
Đại biểu Phạm Tất Thắng cho rằng, con người là nguồn lực quan trọng nhất của phát triển, của tương lai đất nước.
Ông đề nghị Chính phủ có những đánh giá sâu hơn về thực trạng, nguyên nhân của vấn đề này. Đề xuất những giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2016, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tức là đã ban hành được hơn 3 năm, cùng thời điểm đầu của nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thiên Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)