Tiểu học Ngọc Sơn sai phạm: Thủ đoạn chiếm giữ tiền của kế toán

Nhiều sai phạm của nữ kế toán trường Tiểu học Ngọc Sơn đã được Thanh tra Thành phố Hải Dương thẳng thắn chỉ ra trong kết luận thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại trường Tiểu học Ngọc Sơn.

Nữ kế toán giả mạo chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách
Thanh tra TP Hải Dương cho biết, nữ kế toán trường Tiểu học Ngọc Sơn Nguyễn Thị Nhiên có nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách.
Cụ thể, đối với việc chi trả tiền chế độ chính sách cho học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nữ kế toán tự lập danh sách đối tượng được hưởng chi phí học tập, học bổng học sinh khuyết tật năm học 2018-2019 và 2019-2020 cung cấp cho phòng Tài chính cấp kinh phí không có hồ sơ theo quy định, trực tiếp nhận tiền từ thủ quỹ để chi trả cho đối tượng không đúng nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán.
Tieu hoc Ngoc Son sai pham: Thu doan chiem giu tien cua ke toan
Trường Tiểu học Ngọc Sơn. 
Đáng chú ý, khi chi trả, nữ kế toán còn lập hồ sơ và chi trả tiền không đúng đối tượng, một số trường hợp phụ huynh không nhận tiền nhưng kế toán nhờ ký vào danh sách nhận tiền (số tiền hơn 44 triệu đồng), giả mạo chữ ký của một số học sinh trong danh sách nhận tiền hưởng chi phí học tập, học bổng để thanh quyết toán (hơn 100 triệu đồng). Tổng số tiền sai phạm hơn 145 triệu đồng.
Số tiền này kế toán đã rút từ ngân sách nhiều lần từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019 và kế toán chiếm giữ đến ngày 20/7/2020 khi phòng Tài chính –Kế hoạch TP Hải Dương thẩm tra quyết toán yêu cầu rà soát mới nộp trả lại ngân sách nhà nước.
Nữ kế toán thực hiện không đúng việc thu nộp tiền bảo hiểm y tế của học sinh, chiếm giữ số tiền bảo hiểm y tế (số thu thừa tháng của học sinh lớp 1), tiền bảo hiểm thân thể của các học sinh được miễn giảm, tiền bảo hiểm thân thể của giáo viên được hưởng trong thời gian dài mà không thực hiện chi trả lại cho học sinh, không trả cho giáo viên.
Đối với nguồn ngoài ngân sách, nữ kế toán cố tình không thực hiện việc vào sổ sách kế toán, không hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mặc dù đã được các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Giám hiệu, Thanh tra nhân dân nhà trường yêu cầu, nhắc nhở nhiều lần.
Đặc biệt, từ ngày 25/12/2019 đến 20/1/2020, nữ kế toán nhận từ thủ quỹ số tiền 715 triệu đồng để trả cho nhà cung cấp xuất ăn cho học sinh và nộp vào tài khoản theo hướng dẫn của phòng Tài chính – Kế hoạch nhưng kế toán lập hồ sơ thanh toán cho đơn vị cấp suất ăn 250 triệu đồng, số lại 465 triệu đồng không nộp vào tài khoản mà tự giữ tiền mặt từ ngày 21/1/2020 đến 3/7/2020 khi phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo làm việc mới mang trả lại cho thủ quỹ.
Những sai phạm trên của kế toán đã vi phạm điều 13 Luật Kế toán 2015, vi phạm điểm a, khoản 3, điều 8, Nghị định 41/20218/NĐ-CP; điểm L, khoản 1, điều 2, Luật Phòng chống tham nhũng 2018; vi phạm khoản 2, điều 18, điều 61 Luật Ngân sách nhà nước 2015; vi phạm khoản 1,2,3,4,8 điều 16, khoản 2 điều 17, Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.
Trong đó, với sai phạm trong việc lập danh sách, giả mạo chứng từ kế toán để rút tiền, chi trả không hết số tiền đã rút từ ngân sách, chiếm giữ trong thời gian dài, đến khi cơ quan nhà nước phát hiện mới nộp trả, Thanh tra TP Hải Dương nhận thấy hành vi của kế toán Nguyễn Thị Nhiên đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh tra thành phố cũng kiến nghị Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Sơn xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nhiên, viên chức làm nhiệm vụ kế toán-văn thư của trường đối với hàng loạt hành vi vi phạm, xem xét áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc, xem xét xử lý kỷ luật về Đảng.
Tieu hoc Ngoc Son sai pham: Thu doan chiem giu tien cua ke toan-Hinh-2
Kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hải Dương. 
Giả mạo chữ ký, nữ kế toán giải trình thế nào?
Giải trình về việc thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng học sinh nghèo, khuyết tật, nữ kế toán cho biết, danh sách cấp cho phòng Tài chính huyện Tứ Kỳ để cấp tiền là căn cứ vào danh sách cũ của học sinh do kế toán cũ cấp và các trường hợp bổ sung thêm vào theo giấy xác nhận của UBND xã Ngọc Sơn.
“Các trường hợp cũ thoát nghèo hay chưa tôi không biết vì thời điểm cấp trên yêu cầu lập danh sách không cùng thời điểm với xã duyệt” – nữ kế toán giải trình.
Đồng thời, nữ kế toán thừa nhận có tự ký một số trường hợp chưa nhận tiền vào danh sách để quyết toán sau khi nộp trả lại ngân sách.
“Những trường hợp không đến nhận tiền và những trường hợp không đủ điều kiện để lĩnh tiền, khi nộp trả ngân sách nhà nước, tôi tự ký cho đầy đủ danh sách hoàn thiện hồ sơ” – nữ kế toán giải trình trong kết luận thanh tra.
Nữ kế toán cho biết, tháng 7/2020, khi phòng Tài chính TP Hải Dương về thẩm định quyết toán tài chính 2019 yêu cầu cung cấp hồ sơ của 3 trường hợp học sinh khuyết tật nhưng không có giấy xác nhận khuyết tật. Sau đó, nữ kế toán tự rà soát hồ sơ và phát hiện nhiều trường hợp không đủ điều kiện là học sinh khuyết tật, không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên đã làm thủ tục thu hồi và nộp vào ngân sách hơn 145 triệu đồng.
Liên quan nội dung trên, thủ quỹ nhà trường cho biết, từ khi về trường công tác, kế toán Nguyễn Thị Nhiên là người làm chứng từ để rút tiền tại kho bạc.
Khi rút tiền về, thủ quỹ có nói với nữ kế toán đưa danh sách học sinh được hỗ trợ để chi trả tiền nhưng khi đó, kế toán nói sẽ trực tiếp chi trả cho phụ huynh học sinh, đồng thời yêu cầu thủ quỹ bàn giao tiền đã rút. Các lần giao tiền, kế toán Nhiên đều ký vào sổ tay cá nhân của thủ quỹ, sau đó kế toán này trực tiếp chi trả cho phụ huynh còn chi trả thế nào thủ quỹ không biết.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Sơn nói rằng, việc chi trả tiền cho đối tượng chính sách, hiệu trưởng không nắm được mà hoàn toàn do kế toán tham mưu thực hiện.
Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra đưa danh sách học sinh hỗ trợ chi phí học tập có chữ ký của Hiệu trưởng nhưng vị này nói rằng không biết đã ký vào danh sách trong trường hợp nào. Bởi xem lại danh sách hiệu trưởng thấy có nhiều học sinh không thuộc hộ nghèo, có học sinh chuyển cấp, thậm chí có học sinh không theo học tại trường.
Hiệu trưởng cũng cho biết, nhiều lần yêu cầu kế toán cấp hồ sơ và báo cáo việc chi trả hỗ trợ nhưng kế toán đều khất lần nhưng sau đó không cung cấp cũng không báo cáo. Thậm chí nhiều lần yêu cầu kế toán cung cấp chứng từ, danh sách nhưng kế toán không đưa.
Thường xuyên vắng mặt tại trường, bất tuân Hiệu trưởng
Giải trình về việc với nguồn ngoài ngân sách, kế toán không thực hiện việc vào sổ sách kế toán, nữ kế toán cho biết, khi về nhận công tác, không được giao theo dõi, quản lý thu- chi, không có số liệu để và sổ sách, hạch toán kế toán và không biết nhà trường có quy chế làm việc. Các khoản thu ngoài ngân sách không giao cho kế toán các kế hoạch đầu năm, các khoản thu, mức thu ngoài ngân sách thống nhất với phụ huynh học sinh trong các năm học, khi thực hiện thu chi không thông qua kế toán nên việc hạch toán kế toán, theo dõi sổ sách kế toán không thể thực hiện.
Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc kế toán cho rằng từ khi về trường nhận công tác không được giao theo dõi thu chi nguồn ngoài ngân sách là không đúng, thực tế kế toán đã thực hiện công việc đối với nguồn thu ngoài ngân sách.
Đồng thời Hiệu trưởng cho biết, việc hạch toán kế toán, kế toán không báo cáo, từ cuối năm 2018-2019, Hiệu trưởng nhiều lần yêu cầu báo cáo số liệu quyết toán để công khai nhưng kế toán không làm. Nhà trường không lập biên bản, chưa có biện pháp xử lý do kế toán không hợp tác. Năm học 2019-2020, nhà trường không quyết toán được số liệu.
Còn thủ quỹ nhà trường cho biết, từ năm 2018, kế toán Nhiên về có nói rằng, khi chi tiền từ các nguồn ngoài ngân sách, làm giấy đề nghị thanh toán là không đúng mà chỉ bảo ghi theo dõi vào sổ. Các khoản chi đều không có phiếu chi của kế toán.
Đáng chú ý, theo lời thủ quỹ, năm 2018, 2019, kế toán rất ít khi có mặt tại trường, một tuần chỉ đến 1,2 lần với lý do đi giao dịch nên khi có các khoản phải thanh toán, thủ quỹ chủ yếu gọi điện báo cho kế toán, đồng ý thì thực hiện chi.
Thanh tra nhân dân nhà trường cũng cho biết, nhà trường nhiều lần phân công yêu cầu kế toán thực hiện việc theo dõi, vào sổ sách thu chi đối với nguồn ngoài ngân sách nhưng kế toán không thực hiện. Từ khi về công tác tại trường, nữ kế toán thường xuyên vắng mặt. Kế toán không thực hiện, không phục tùng sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là công tác kế toán đối với các nguồn thu ngoài ngân sách.
Thanh tra thành phố cho rằng, việc kế toán không kiểm tra, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo tài chính làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của trường, gây bức xúc đối với cán bộ, giáo viên và các cá nhân tổ chức liên quan đến trường, gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định của các cơ quan nhà nước.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)